§ 2 Tonttijaon muutoksen 8366 hyväksyminen osalle Pihlavan 36. kaupunginosan korttelia 80 (tontti 8)

PRIDno-2019-72

Päätöspäivämäärä

12.2.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Koska kaikki asianomaiset ovat tonttijakoehdotuksen kirjallisesti hyväksyneet, ei ehdotuksen asettaminen nähtäville ole tarpeen. (MRA 39 §)

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon muutoksen 8366 osalle Pihlavan 36. kaupunginosan korttelia 80 (tontti 8). Osoitenumerointi vahvistuu tonttijakokartan mukaisesti.

Erillisen tonttijaon laadinnan kustannuksina laskutetaan hakijalta 990 eur (MRL 82 §).

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §).

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, kaupunkimittausyksikkö

Organisaatiotieto

Kaupunkimittausyksikkö