§ 43 Tonttijaon muutoksen 8367 hyväksyminen (osalle) Vanhakoiviston 43. kaupunginosan korttelia 71 (tontti 15)

Lataa 

PRIDno-2019-73

Päätöspäivämäärä

1.8.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijaon muutos on voimassa olevan asemakaavan (AS 609 2142) mukainen.

Tonttijakoehdotus on ollut julkisesti nähtävänä asiakaspalvelupiste Porinassa ajalla 28.2.- 13.3.2019. Tonttijakoehdotuksesta ei ole saatu muistutuksia.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon muutoksen 8367 osalle Vanhakoiviston 43. kaupunginosan korttelia 71 (tontti 15).

Osoitenumerointi vahvistuu tonttijakokartan mukaisesti.

Erillisen tonttijaon laadinnan kustannuksina laskutetaan hakijalta 1000 eur. (MRL 82 §)

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö