§ 16 Tonttijaon muutoksen 8388 hyväksyminen osalle Karjarannan 21. kaupunginosan korttelia 54 (tontti 5)

Lataa 

PRIDno-2019-2070

Päätöspäivämäärä

15.4.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Koska kaikki asianomaiset ovat tonttijakoehdotuksen kirjallisesti hyväksyneet, ei

ehdotuksen asettaminen nähtäville ole tarpeen. (MRA 39 §)

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon muutoksen 8388 Karjarannan 21. kaupunginosa kortteli 54 (tontti 5). Osoitenumerointi vahvistuu

tonttijakokartan mukaisesti.

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Kaupunkimittausyksikkö