§ 69 Tonttijaon muutoksen 8390 hyväksyminen osalle Itätullin 5. kaupunginosan korttelia 31 (tontit 10-11)

Lataa 

PRIDno-2019-2259

Päätöspäivämäärä

29.11.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijaon muutos on voimassa olevan asemakaavan (AS 1456) ohjeellisen tonttijaon mukainen. Muistutuksessa ei tuotu esille asioita, joilla olisi vaikutusta tonttijaon lainmukaisuuteen.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon muutoksen osalle Itätullin 5. kaupunginosan korttelia 31 (tontit 10-11).

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö