§ 39 Tonttijaon muutoksen 8393 hyväksyminen osalle Karjarannan 21. kaupunginosan korttelia 48 (tontti 11)

Lataa 

PRIDno-2019-2307

Päätöspäivämäärä

2.7.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Koska kaikki asianomaiset ovat tonttijakoehdotuksen kirjallisesti hyväksyneet, ei ehdotuksen asettaminen nähtäville ole tarpeen. (MRA 39 §)

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon muutoksen 8393 osalle Karjarannan 21. kaupunginosan korttelia 48 (tontti 11).

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Erillisen tonttijaon laadinnan kustannuksina laskutetaan hakijalta 1000 eur (MRL 82 §).

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö