§ 26 Tonttijaon muutoksen 8395 hyväksyminen osalle Murtosenmutkan 50. kaupunginosan korttelia 1 (tontit 10-12)

Lataa 

PRIDno-2019-2360

Päätöspäivämäärä

21.5.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Koska kaikki asianomaiset ovat tonttijakoehdotuksen kirjallisesti hyväksyneet,​ ei ehdotuksen asettaminen nähtäville ole tarpeen. (MRA 39 §) 

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon muutoksen 8395 osalle Murtosenmutkan 50. kaupunginosan korttelia 1 (tontit 10-12). Osoitenumerointi vahvistuu tonttijakokartan mukaisesti.

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Erillisen tonttijaon laadinnan kustannuksina laskutetaan hakijalta 1110 eur (MRL 82 §).

Allekirjoitus

Teemu Salonen,​ apulaiskaupungingeodeetti,​ ympäristö-​ ja lupapalvelut,​ rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö