§ 22 Tonttijaon muutoksen 8398 hyväksyminen osalle Riihikedon 9. kaupunginosan korttelia 38 (tontti 17)

Lataa 

PRIDno-2019-2705

Päätöspäivämäärä

8.5.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijaon muutos soveltuu voimassa olevaan asemakaavaan. Ensimmäisellä nähtävilläolokerralla saadussa muistutuksessa ei tuotu esille asioita, joilla olisi vaikutusta tonttijaon lainmukaisuuteen. Vuokraoikeuden voimaan jääminen ja kohdistaminen ratkaistaan kiinteistönmuodostuksen yhteydessä, mikäli vuokrasopimus ja kirjattu oikeus silloin vielä voimassa ovat.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy erillisen tonttijaon 8398.

Osoitenumerointi vahvistuu tonttijakokartan mukaisesti.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö