§ 33 Tonttijaon muutoksen 8400 hyväksyminen osalle Metsämaan 38. kaupunginosan korttelia 53 (tontit 7 ja 8)

Lataa 

PRIDno-2019-2935

Päätöspäivämäärä

26.6.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Koska kaikki asianomaiset ovat tonttijakoehdotuksen kirjallisesti hyväksyneet,​ ei ehdotuksen asettaminen nähtäville ole tarpeen. (MRA 39 §) 

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon muutoksen 8400 osalle Metsämaan 38. kaupunginosan korttelia 53 (tontit 7 ja 8).

Osoitenumerointi vahvistuu tonttijakokartan mukaisesti.

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Erillisen tonttijaon laadinnan kustannuksina laskutetaan hakijalta 1000 eur (MRL 82 §).

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö