§ 39 Tonttijaon muutoksen 8407 hyväksyminen osaan Isojoenrannan 18. kaupunginosan korttelia 32 (tontit 11-12)

Lataa 

PRIDno-2019-3975

Päätöspäivämäärä

7.8.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijakoehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ajalla 23.04.-06.05.2020. Tonttijakoehdotuksesta ei ole saatu muistutuksia. Tonttijako soveltuu rakennuspaikkojen koon puolesta korttelin rakenteeseen. Tonttijakoehdotuksesta on keskusteltu kaupunkisuunnittelupäällikön kanssa, kaupunkisuunnittelupäällikkö on ilmoittanut hakemuksen mukaisen tonttijakoehdotuksen olevan puollettavissa/hyväksyttävissä.

Kiinteistöllä 609-410-4-83 oleva rakennelma (puukatos) olisi uuden tonttijakoehdotuksen mukaisessa tilanteessa liian lähellä kiinteistön rajaa. Hakija on 6.8.2020 ilmoittanut sähköpostitse, että kyseinen rakennelma on purettu. Rakennelma näkyy yhä tonttijakokartalla, koska se oli paikallaan tonttijakoehdotusta laadittaessa.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon muutoksen 8407 osaan Isojoenrannan 18. kaupunginosan korttelia 32 (tontit 11-12).

Erillisen tonttijaon laadinnan kustannuksina laskutetaan hakijoilta 1000 eur. (MRL 82 §) Kustannukset jaetaan hakijoiden kesken puoliksi.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö