§ 7 Tonttijaon muutoksen 8409 hyväksyminen osalle Vähärauman kaupunginosan korttelia 35 (tontit 26 - 27)

Lataa 

PRIDno-2019-3977

Päätöspäivämäärä

26.2.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijakoehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ajalla 14.11.- 27.11.2019. Tonttijakoehdotuksesta ei ole saatu muistutuksia.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon muutoksen 8409 osalle Vähärauman kaupunginosan korttelia 35 (tontit 26 - 27).

Osoitenumerointi vahvistuu tonttijakokartan mukaisesti.

Erillisen tonttijaon laadinnan kustannuksina laskutetaan hakijalta 1000 eur. (MRL 82 §)

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö