§ 72 Tonttijaon muutoksen 8410 hyväksyminen osalle Itätullin 5. kaupunginosan korttelia 33 (tontti 3)

Lataa 

PRIDno-2019-3978

Päätöspäivämäärä

9.12.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Koska kaikki asianomaiset ovat tonttijakoehdotuksen kirjallisesti hyväksyneet, ei ehdotuksen asettaminen nähtäville ole tarpeen. (MRA 39 §)

Kaupunginvaltuuston (24.10.2016 § 124) hyväksymän maankäyttösopimuksen ja kiinteistön luovutuskirjan mukaan kaupunki vastaa määräalan erottamisesta ja uuden tontin rekisteröimisestä aiheutuvista kustannuksista.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon muutoksen 8410 osalle Itätullin 5. kaupunginosan korttelia 33 (tontti 3).

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö