§ 2 Tonttijaon muutoksen 8419 hyväksyminen osaan Kalaholman 17. kaupunginosan korttelia 1 (tontti 16)

Lataa 

PRIDno-2019-5072

Päätöspäivämäärä

5.2.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Voimassa olevan asemakaavan (AS 609 538) yhteydessä ei kyseiseen kortteliin ole osoitettu yksittäisiä rakennuspaikkoja ohjeellisella tonttijaoalla. Maanomistaja on ilmoittanut, että tarkoituksena on purkaa nykyinen vanha omakotitalo, jonka jälkeen tontille rakennettaisiin rivitalo. Korttelin käyttötarkoitus on omakotirakennusten, rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialue (AOR13). 

Tonttijakoehdotus on ollut julkisesti nähtävänä asiakaspalvelupiste Porinassa ajalla 14.11.- 27.11.2019. Tonttijakoehdotuksesta ei ole saatu muistutuksia.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon muutoksen 8419 osalle Kalaholman 17. kaupunginosan korttelia 1 (tontti 16).

Osoitenumerointi vahvistuu tonttijakokartan mukaisesti.

Erillisen tonttijaon laadinnan kustannuksina laskutetaan hakijalta 1000 eur. (MRL 82 §)

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö