§ 73 Tonttijaon muutoksen 8423 hyväksyminen osalle Tuorsniemen 28. kaupunginosan korttelia 5 (tontti 21)

Lataa 

PRIDno-2019-5275

Päätöspäivämäärä

11.12.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijakoehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ajalla 14.11.- 27.11.2019. Tonttijakoehdotuksesta ei ole saatu muistutuksia.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon muutoksen 8423 osalle Tuorsniemen 28. kaupunginosan korttelia 5 (tontti 21).

Osoitenumerointi vahvistuu tonttijakokartan mukaisesti.

Erillisen tonttijaon laadinnan kustannuksina laskutetaan hakijalta 1000 eur (MRL 82 §).

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö