§ 36 Tonttijaon muutoksen 8431 hyväksyminen osalle Tahkoluodon 73. kaupunginosan korttelia 36 (tontit 5-8), korjattu päätös

Lataa 

PRIDno-2019-5331

Päätöspäivämäärä

2.7.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijakoehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ajalla 23.04.-06.05.2020. Tonttijakoehdotuksesta ei ole saatu muistutuksia. Tonttijakoehdotus sopeutuu maanomistusoloihin ja otettaessa huomioon tontille myönnetyt purkuluvat sekä niiden toteutuminen, ei synny ristiriitoja käytetyn rakennusoikeuden ja tonttijaolla osoitettavien rakennuspaikkojen pinta-alaan sidotun rakennusoikeuden suhteen.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon muutoksen 8431 osalle Tahkoluodon 73. kaupunginosan korttelia 36 (tontit 5-8)

 

Erillisen tonttijaon laadinnan kustannuksina laskutetaan 1220 eur. (MRL 82 §)

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö