§ 61 Tonttijaon muutoksen 8444 hyväksyminen osaan Koivistonluodon 20. kaupunginosan korttelia 34 (tontit 22-23)

Lataa 

PRIDno-2020-2398

Päätöspäivämäärä

20.11.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijakoehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ajalla 22.10.-4.11.2020. Tonttijakoehdotuksesta ei ole saatu muistutuksia.

Tonttijaon muuttamisesta on saatu kaupunkisuunnittelupäällikön lausunto, joka tukee kahden rakennuspaikan osoittamista kohteeseen.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy erillisen tonttijaon 8444 osaan Koivistonluodon 20. kaupunginosan korttelia 34 (tontit 22-23).

Erillisen tonttijaon laadinnan kustannuksina laskutetaan hakijalta 1000 eur. (MRL 82 §)

Allekirjoitus

Teemu Salonen,​ apulaiskaupungingeodeetti,​ elinvoima-​ ja ympäristötoimiala,​ rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö