§ 42 Tonttijaon muutoksen 8445 hyväksyminen osaan Teljän 2. kaupunginosan korttelia 9 (tontit 8-11)

Lataa 

PRIDno-2020-3260

Päätöspäivämäärä

24.8.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Koska kaikki asianomaiset ovat tonttijakoehdotuksen kirjallisesti hyväksyneet, ei ehdotuksen asettaminen nähtäville ole tarpeen. (MRA 39 §)

Tonttijakoehdotuksesta on keskusteltu kaupunkisuunnittelupäällikön kanssa, kaupunkisuunnittelupäälliköllä ei ilmoituksensa mukaan ole tonttijakoehdotuksen osalta kommentoitavaa.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon muutoksen osaan Teljän 2. kaupunginosan korttelia 9 (tontit 8-11).

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Erillisen tonttijaon laadinnan kustannuksina laskutetaan hakijalta 1220 eur. (MRL 82 §)

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö