§ 43 Tonttijaon muutoksen 8447 hyväksyminen Karjarannan 21. kaupunginosan kortteliin 57 (tontti 3)

Lataa 

PRIDno-2020-3789

Päätöspäivämäärä

24.8.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijako sopeutuu kohteen maanomistukseen. Koska kaikki asianomaiset ovat tonttijakoehdotuksen kirjallisesti hyväksyneet, ei ehdotuksen asettaminen nähtäville ole tarpeen. (MRA 39 §)

Kaupunkisuunnittelupäällikkö on ilmoittanut puoltavansa yhdistämistä.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon muutoksen 8447 Karjarannan 21. kaupunginosan kortteliin 57 (tontti 3)

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §) 

Erillisen tonttijaon laadinnan kustannuksina laskutetaan hakijalta 1000 eur. (MRL 82 §)

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö