§ 1 Tonttijaon muutos 8371 (osalle) Uusiniityn 35. kaupunginosa/kortteli 33 (tontti 12)

Lataa 

PRIDno-2019-378

Päätöspäivämäärä

6.2.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Koska kaikki asianomaiset ovat tonttijakoehdotuksen kirjallisesti hyväksyneet, ei ehdotuksen asettaminen nähtäville ole tarpeen. (MRA 39 §)

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon muutoksen 8371 (osalle) Uusiniityn 35. kaupunginosa/kortteli 33 (tontti 12)

Erillisen tonttijaon laadinnan kustannuksina laskutetaan hakijalta 990 eur (MRL 82 §).

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, kaupunkimittausyksikkö

Organisaatiotieto

Kaupunkimittausyksikkö