§ 63 Tonttijaon muutos 8387

Lataa 

PRIDno-2019-2317

Päätöspäivämäärä

3.12.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Kiinteistön omistuksessa on hakemuksen jättämisen jälkeen tapahtunut muutoksia, joiden valmistelun yhteydessä nykyinen maanomistaja [peitetty] on 20.5.2019 sähköpostitse perunut hakemuksen.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti päättää jättää haetun tonttijaon sikseen.

Maanomistajalta laskutetaan tonttijaon koelaskennan kustanuksina 150 eur.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö