§ 44 Tonttijaon muutos 8391 osalle korttelia Harmaalinna 40. kaupunginosan korttelia 70 (tontti 8)

Lataa 

PRIDno-2019-2260

Päätöspäivämäärä

2.8.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijaon muutos on voimassa olevan asemakaavan (AS 609 1221) mukainen.

Tonttijakoehdotus on ollut julkisesti nähtävänä asiakaspalvelupiste Porinassa ajalla 6.6.- 19.6.2019. Tonttijakoehdotuksesta ei ole saatu muistutuksia.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon muutoksen 8391 osalle Harmaalinnan 40. kaupunginosan korttelia 70 (tontti 8)

Osoitenumerointi vahvistuu tonttijakokartan mukaisesti.

Erillisen tonttijaon laadinnan kustannuksina laskutetaan hakijalta 1000 eur. (MRL 82 §)

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö