§ 23 Tonttijaon muutos 8437 osaan Aittaluodon 7. kaupunginosan korttelia 6 (tontit 59-61)

Lataa 

PRIDno-2020-712

Päätöspäivämäärä

8.5.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijakoehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ajalla 23.04.-06.05.2020. Tonttijakoehdotuksesta ei ole saatu muistutuksia.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon muutoksen 8437 osalle Aittaluodon 7. kaupunginosan korttelia 6 (tontit 59-61).

Osoitenumerointi vahvistuu tonttijakokartan mukaisesti.

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö