§ 10 AV-laitteiden hankinta

Lataa 

PRIDno-2020-781

Päätöspäivämäärä

12.8.2020

Päätöksen tekijä

Hankintapäällikkö

Päätöksen perustelut

 

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset:

Hankintaan liittyy useita kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimuksia, suuresta määrästä johtuen, ne on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa tarjousten kelpoisuustaulukossa (ve36_AV-laitteet).

Kelpoisuustarkistuksen perusteella todettiin, että kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit:

Vertailukriteerinä oli halvin kokonaishinta.

Tarjousten arviointi ja vertailu:

Tarjousten hintapisteet lasketaan siten, että halvin tarjoushinta saa enimmät hintapisteet ja muut tarjoushinnat suhteutetaan halvimpaan hintaan (kaavalla: maksimipisteet * halvin kokonaishinta hinta / ko. tarjouksen kokonaishinta).

Hankinnasta muodostetaan puitejärjestely, johon valitaan kolme eniten pisteitä saanutta tarjousta.

Tarjousten kokonaispisteet jakautuvat seuraavasti:

 1. Dustin Finland Oy 100 p.
 2. Tietokeskus Finland Oy 97,11 p.
 3. Geomailer Oy 92,35 p.
 4. Konttorilinja Oy 91,75 p.
 5. Printcom Center Oy 90,78 p.
 6. Atea Finland Oy 90,62 p.
 7. Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka 87,19 p.
 8. Studiotec Oy 64,40 p.

 

Liitteenä tarjouspyyntö (HAN36 AV-laitteet) ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko (Ve36 AV-laitteet).

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta.

Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätetään, edellä mainittujen kokonaistaloudellisten kriteerien perusteella, että AV-laitteiden hankinnasta muodostetaan puitejärjestely ja sopimustoimittajiksi valitaan seuraavat toimittajat mainitussa järjestyksessä:

 1. Dustin Finland Oy
 2. Tietokeskus Finland Oy
 3. Geomailer Oy

 

Sopimuskausi alkaa, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja sopimus on allekirjoitettu. Sopimus on voimassa 31.12.2021 asti, jonka jälkeen optio sopimuksen jatkamisesta toistaiseksi voimassa olevana, kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Mahdollisesta option käyttöön otosta päätetään erikseen.

Allekirjoitus

Outi Karinharju, hankintapäällikkö, Hankintapalvelut -toimintayksikkö

Organisaatiotieto

Talousyksikkö