§ 3 Ajoneuvojen renkaat 2018

Lataa 

PRIDno-2019-43

Päätöspäivämäärä

12.2.2019

Päätöksen tekijä

Hankintapäällikkö

Päätöksen perustelut

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset:

Hankintaan liittyy useita kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimuksia, suuresta määrästä johtuen, ne on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa tarjousvertailussa (ve20 Ajoneuvojen renkaat).

Kelpoisuusvertailun perusteella todettiin, että kaikki annetut tarjoukset täyttävät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

 

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit:

Maksimipisteet ovat 100 pistettä, jakautuen seuraavasti:

HINTA max 60 pistettä.

TOIMINNALLISET OMINAISUUDET  max 40 pistettä jakautuen seuraavasti:

Rengastyöt max 5 p.
- Arvioitavana palvelujen laajuus, hintataso ja takuuajat.

Renkaiden pinnoitustyöt max. 10 p.
- Arvioitavana menetelmä, annetut takuuajat ja takuuehdot.

Palvelukuvaus max. 15 p.
- Arvioitavana hankintapalvelujen yhteistoiminta-alueella olevien noutopisteiden sijainnit (toimipisteistä yksi pitää olla Porissa n. 10 km keskustasta) renkaanvaihtotyöpisteiden määrä, varautuminen kiireaikaan sekä henkilökunnan asiantuntevuus/ammattitaito. Lisäksi rengastöiden suorittaminen tienpäällä mm. huoltoauton kapasiteetti tienpäällä työskentelyyn, huoltoauton saatavuus esim. 24h/vrk, vasteaika avun pyytämishetkestä huoltoauton liikkeelle lähtöön. Toimitusajat maahantuojan ja varastotuotteiden toimituksissa.

Alennusehdot max. 10 p.
-Arvioitavana tarjouksella annetut alennusehdot.

 

Arviointikriteerit kuvattu tarkemmin liitteenä olevalla tarjouspyynnöllä.

Tarjousten arviointi ja vertailu:

Tarjousten hintapisteet lasketaan siten, että halvin tarjoushinta saa enimmät hintapisteet ja muut tarjoushinnat suhteutetaan halvimpaan hintaan (kaavalla: maksimipisteet * halvin tarjottu hinta / ko. tarjouksen hinta).

 

Muille kriteereille tarjousten arviointityöryhmässä annetaan pisteitä (0-3) seuraavasti:

- enimmäkseen tavoitteiden vastainen = 0 p
- ei täysin vastaa tavoitetta = 1 p
- vastaa käsitystä hyvästä tuotteesta = 2 p
- osoittaa merkittävää lisäarvoa = 3 p

Eniten arviointipisteitä saanut tarjous saa kriteerin täydet pisteet ja muut suhteessa siihen (kaavalla: maksimipisteet * ko. tarjouksen arviointipisteet/korkeimmat arviointipisteet).

 

Tarjousten arviointi ja vertailu:

Tarjousten kokonaispisteet jakautuivat seuraavasti:

Osa 1. henkilö- ja pakettiautot: Suomen Euromaster Oy 96,67p , Lujakumi Oy 76,29 p, ja Vianor Oy 72,13 p.

Osa 2. raskaskalusto ja työkoneet: Suomen Euromaster Oy 96,67 p , Lujakumi Oy 84,43 p ja Vianor Oy 75,85 p.

 

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta.

Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätetään edellä mainittujen kokonaistaloudellisten kriteerien perusteella, että osaan 1. henkilö- ja pakettiautot sopimustoimittajaksi valitaan Suomen Euromaster Oy ja osaan 2. raskaskalusto ja työkoneet Suomen Euromaster Oy. Sopimuskausi alkaa, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja sopimus on allekirjoitettu. Sopimus on voimassa 31.11.2020 asti, jonka jälkeen mahdolliset optiot 1 + 1 vuotta.

Allekirjoitus

Outi Karinharju, hankintapäällikkö, Hankintapalvelut -toimintayksikkö

Organisaatiotieto

Talousyksikkö