§ 2 Autotarvikkeet 2018

Lataa 

PRIDno-2019-745

Päätöspäivämäärä

8.2.2019

Päätöksen tekijä

Hankintapäällikkö

Päätöksen perustelut

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset:

Hankintaan liittyy useita kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimuksia, suuresta määrästä johtuen, ne on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa tarjousvertailussa (ve20 Autotarvikkeet 2018).

Kelpoisuusvertailun perusteella todettiin, että Porin Motormarket/Porin Laatuvaraosa Oy, Würth Oy, Oy CC-Company Teknokemia Ltd, Alkuperäistuonti Oy ja Länsi-Suomen Varaosapiste Oy tarjoukset täyttävät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Autohuolto J Granlund Oy:n tarjous hylätään tarjouspyyntöä vastaamattomana seuraavin perustein:

  1. Tarjouspyynnön vaatimus:

Tarjoajalla on käytössä sertifioitu tai sertifioimaton ympäristö- ja laatujärjestelmä tai muu vastaava dokumentoitu järjestelmä. Selvitys sertifikaatista (järjestelmän nimi ja numero) tai dokumentoidusta ympäristönhallintajärjestelmästä/-ohjelmasta. Dokumentit tarvittaessa todennettava.

  • tarjoaja vastannut tähän ”Ei”
     
  1. tarjouksella ei ole tarjottu seuraavia tuotteita (yhteensä kuusi tuotetta):

Ford Transit LYS-849, Pakoputket; väli- ja takaputki
Ford Fiesta LMN-939, Pakoputket; väli- ja takaputki
Ford Focus TNZ-514, Pakoputket; väli- ja takaputki

  • tarjoaja maininnut, ettei ko. tuotteita ole saatavilla

Tarjouspyynnöllä on ajoneuvokohtaisesti maininta ”Hintatiedot ensisijaisesti tarvikevaraosana, mikäli hinta ilmoitetaan alkuperäisvaraosana, maininta alkuperäisvaraosasta tarjouskohteen tuotteen tiedoissa.”

 

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit:

Maksimipisteet ovat 100 pistettä, jakautuen seuraavasti:

HINTA max 75 p.
(hankintayksikön toimesta hintavertailusta poistettiin polttoainesuodattimet ajoneuvoihin Ford Focus TNZ-514 ja Ford Fiesta LMN-939, koska osa ei ole vaihdettavissa näihin ajoneuvoihin.)

 

TOIMINNALLISET OMINAISUUDET  max 25 pistettä jakautuen seuraavasti:

Palvelukuvaus max. 15 p
Arvioitavana yhteistoiminta-alueen noutopisteiden sijainnit, tuotevalikoima, tuotenimikkeiden määrä, tilaamistavat ja toimitusajat tilauksesta.

Tuoteominaisuudet max. 10 p
Varaosien kohderyhmässä arviotavana oli tuoteominaisuudet ja kemikaaleissa tuote- ja käyttöominaisuudet.

Arviointikriteerit kuvattu tarkemmin liitteenä olevalla tarjouspyynnöllä.

Tarjousten arviointi ja vertailu:

Tarjousten hintapisteet lasketaan siten, että halvin tarjoushinta saa enimmät hintapisteet ja muut tarjoushinnat suhteutetaan halvimpaan hintaan (kaavalla: maksimipisteet * halvin tarjottu hinta / ko. tarjouksen hinta).

Muille kriteereille tarjousten arviointityöryhmässä annetaan pisteitä (0-3) seuraavasti:

- enimmäkseen tavoitteiden vastainen = 0 p
- ei täysin vastaa tavoitetta = 1 p
- vastaa käsitystä hyvästä tuotteesta = 2 p
- osoittaa merkittävää lisäarvoa = 3 p

Eniten arviointipisteitä saanut tarjous saa kriteerin täydet pisteet ja muut suhteessa siihen (kaavalla: maksimipisteet * ko. tarjouksen arviointipisteet/korkeimmat arviointipisteet).

Tarjousten arviointi ja vertailu:

Tarjousten kokonaispisteet jakautuivat seuraavasti:

Autotarvikkeet: Alkuperäistuonti Oy 100 p, Länsi-Suomen Varaosapiste Oy 95,29 p ja Porin Motormarket/Porin Laatuvaraosa Oy 77,31 p.

Kemikaalit: Oy CC-Company Teknokemia Ltd 97,00 p, Alkuperäistuonti Oy 78,77 p ja Länsi-Suomen Varaosapiste Oy 66,52 p, Porin Motormarket/Porin Laatuvaraosa Oy 58,55 p ja Würth Oy 55,52 p.

 

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta.

Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätetään, että Autohuolto J Granlund Oy:n tarjous hylätään tarjouspyyntöä vastaamattomina edellä mainituin perustein.

Päätetään edellä mainittujen kokonaistaloudellisten kriteerien perusteella, että autotarvikkeet kohderyhmään sopimustoimittajaksi valitaan Alkuperäistuonti Oy ja kemikaalit tuoteryhmään Oy CC-Company Teknokemia Ltd. Sopimuskausi alkaa, kun hankintapäätös saa lainvoiman ja sopimus on allekirjoitettu. Sopimus on voimassa 31.11.2020 asti, jonka jälkeen mahdolliset optiot 1 + 1 vuotta.

Allekirjoitus

Outi Karinharju, hankintapäällikkö Konsernihallinto, Hankintapalvelut -toimintayksikkö

Organisaatiotieto

Talousyksikkö