§ 10 Hankintojen elinkaaripalvelu (kilpailutusjärjestelmä)

Lataa 

PRIDno-2019-3165

Päätöspäivämäärä

19.6.2019

Päätöksen tekijä

Hankintapäällikkö

Päätöksen perustelut

Perusteluina sitoutumisesta KL-Kuntahankintojen / Hanselin kilpailuttamaan hankintojen elinkaaripalvelu -sopimukseen
ovat:

  • EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa tarjoukset ja osallistumishakemukset sekä muu hankintamenettelyyn liittyvä tietojenvaihto on toimitettava pääsääntöisesti sähköistä muotoa käyttäen
  • kilpailutusratkaisulla voidaan toteuttaa myös kansalliset hankintamenettelyt kuten EU-kynnysarvon alittavien hankintojen, sosiaali-ja terveyspalvelujen sekä käyttöoikeussopimusten kilpailuttamisen hankintamenettely sekä pienhankintojen kilpailuttaminen ts. automatisoidut kilpailutusprosessit
  • yhteiskilpailutuksella saatavat volyymi-​ ja prosessisäästöt 
  • tarpeen mukaan modulaarisesti käyttöönotettava, koko hankinnan elinkaarta tukeva SaaS-palvelu
  • sopimuskauden aikainen neuvotteluvoima ja sopimushallinta.

 

Päätös

Päätetään,​ että Porin kaupungin hankintapalvelut tekee sitoumuksen liittymisestä KL-Kuntahankintojen / Hanselin hankintojen elinkaaripalvelu -yhteishankintasopimukseen. Hankinnan elinkaarta tukevat ja käyttöönotettavat SaaS-palvelujen modulaarit sovitaan tarkemmin asiakaskohtaisessa sopimuksessa. 

Allekirjoitus

Outi Karinharju, hankintapäällikkö, Hankintapalvelut -toimintayksikkö

Organisaatiotieto

Talousyksikkö