§ 1 Irtaimen omaisuuden leasingrahoituksen ja -palvelujen hankinta

Lataa 

PRIDno-2022-95

Päätöspäivämäärä

26.1.2022

Päätöksen tekijä

Hankintapäällikkö

Päätöksen peruste

KL-Kuntahankintojen (nykyinen Hansel Oy) ICT-laitteiden leasingrahoitus ja elinkaarenhallinnan puitesopimus, jonka sopimustoimittaja on 3Step IT Oy, on toiminut hyvin ja tahtotila olisi saada sama toimintamalli ja siten toimija myös irtaimen omaisuuden leasingrahoitukseen ja -palveluihin; tämä mahdollistaisi myös yhtenäisen toimintatavan ja ohjeistuksen Porin kaupungin toimijoille. 3Step IT Oy:n kanssa käydään selonottoneuvottelut tarkoituksenmukaisen sopimuksen aikaansaamiseksi.

Käytännössä pienhankinnat tulisi kilpailuttaa Porin kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti (kevennetyin menettelyin). Edellä mainittuun yhtenäisyyteen sekä hankintakokonaisuuteen (leasingrahoitus ja -palvelut) viitaten, halutaan varmistaa toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus, tekemällä kyseisestä pienhankinnasta poikkeuksellisesti suorahankintapäätös.

Päätös

Päätetään edellä mainituin perustein, että irtaimen omaisuuden leasingrahoitus ja -palvelut hankitaan 01.02.2022 alkaen toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella, kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla, 3Step IT Oy:ltä.

Allekirjoitus

Outi Karinharju, hankintapäällikkö, Hankintapalvelut, Talous- ja hallintoyksikkö

Organisaatiotieto

Talous- ja hallintoyksikkö