§ 1 Kalusteiden hankinta, sitoutuminen KuntaPro Oy:n yhteishankintaan

Lataa 

PRIDno-2019-740

Päätöspäivämäärä

8.2.2019

Päätöksen tekijä

Hankintapäällikkö

Päätöksen perustelut

Perusteluina sitoutumisesta KuntaPro Oy:n kilpailuttamaan kalusteiden sopimukseen ovat:

  • yhteiskilpailutuksella saatavat volyymi- ja prosessisäästöt
  • toimittajien sekä tuotevalikoiman ja –hinnoittelun hallittavuus.

 

Päätös

Päätetään, että Porin kaupungin hankintapalvelut tekee sitoumuksen mukana olevien YTA-kuntien puolesta KuntaPro Oy:n,  2.1.2019 voimaan tulleeseen, kalusteiden puitejärjestelyyn. Sopimuskausi on 2+2 vuotta. 

Allekirjoitus

Outi Karinharju, hankintapäällikkö Konsernihallinto, Hankintapalvelut -toimintayksikkö

Organisaatiotieto

Talousyksikkö