§ 7 Lämmitys- ja ajoneuvopolttonesteet säiliötoimituksina (polttonesteet ja lämmitysöljy), sitoutuminen Sarastia Oy:n yhteishankintaan

Lataa 

PRIDno-2020-3090

Päätöspäivämäärä

22.5.2020

Päätöksen tekijä

Hankintapäällikkö

Päätöksen perustelut

Perusteluina sitoutumisesta Sarastia Oy:n kilpailuttamaan lämmitys- ja ajoneuvopolttonesteiden säiliötoimitusten kilpailutukseen ovat:

- yhteiskilpailutuksella saatavat volyymi ja prosessisäästöt
- palveluvalikoima ja hinnoittelun hallittavuus
- sopimuskauden aikainen neuvotteluvoima ja sopimushallinta.

Päätös

Päätetään, että Porin kaupungin hankintapalvelut tekee sitoumuksen mukana olevien em. YTA-kuntien puolesta Sarastia Oy:n lämmitys- ja ajonneuvopolttonesteiden säiliötoimitusten tulevaan kilpailutukseen sekä 27.8.2020 alkavaan sopimukseen.

Allekirjoitus

Outi Karinharju, hankintapäällikkö, Hankintapalvelut –toimintayksikkö

Organisaatiotieto

Talousyksikkö