§ 4 Lasituspalvelut

Lataa 

PRIDno-2022-958

Päätöspäivämäärä

12.4.2022

Päätöksen tekijä

Hankintapäällikkö

Päätöksen peruste

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset
Hankintaan liittyy useita kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimuksia ja ne on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa tarjouspyynnössä (Tarjouspyyntö Lasituspalvelut (HAN48)). 

Kelpoisuustarkistuksen perusteella todettiin, että saatu tarjous täyttää tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit
Maksimipisteet ovat 100 pistettä, jakautuen seuraavasti:

Hinta koostuu tuotteiden ja työn hinnasta sekä matkakustannuksista seuraavasti:

- lasi, yksinkertainen 3 mm, max 10 pistettä
- lasi, yksinkertainen 4 mm, max 10 pistettä
- muut lasituotteet laskutetaan tehtaan/ostopaikan hinnaston mukaan + oma kuluprosentti, max 10 pistettä

- asennustyöt arkipäivisin klo 07.00 – 16.00, max 30 pistettä
- asennustyöt ilta päivystyksenä klo 16.00 – 22.00, max 15 pistettä
- asennustyöt yöpäivystyksenä klo 22.00 – 7.00 ja viikonloppupäivystyksenä, lauantaista klo 00.00 – maanantaihin klo 7.00
  sekä arkipyhisin, max 15 pistettä

- matkakulut yli 15 km säteellä Porin keskustasta (torilta) lukien, max 10 pistettä.

Tarjousten arviointi ja vertailu
Koska tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia oli vain yksi, ei varsinaista hintavertailua laadittu.

Tarjousta ja sen hintatasoa on arvioitu asiantuntijoiden kesken ja todettiin, että annettu tarjous on tarkoituksenmukainen.

Päätös

Päätetään, että lasituspalveluiden toimittajaksi valitaan Lasi-Harri (Mika Röksä).


 

Allekirjoitus

Outi Karinharju, hankintapäällikkö, Hankintapalvelut, Talous- ja hallintoyksikkö

Organisaatiotieto

Talous- ja hallintoyksikkö