§ 9 Lehti-ilmoitusten julkaiseminen optioajalla 11.9.2022 - 10.9.2023

Lataa 

PRIDno-2022-4426

Päätöspäivämäärä

6.9.2022

Päätöksen tekijä

Hankintapäällikkö

Päätöksen peruste

Sopimuksen jatkaminen.

Hankintapalvelut on valmistellut ensimmäisen option käyttöönottoa. Esimmäinen optiovuosi otetaan käyttöön. Sopimusten hinnat ja ehdot pysyvät ennallaan.

Kuvaus

Liittyy hankintapäällikön päätökseen § 9, 3.7.2020


Hankinnan kohteena on Porin kaupungin tarpeiden mukaan printtimediassa julkaistavat lehti-ilmoitukset ja mainokset. Ilmoitusten julkaiseminen kilpailutettiin sopimuskaudeksi 2 + 1 + 1 vuotta. Sopimus alkoi 11.9.2020 ja on voimassa 10.9.2022, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa 1 + 1 optiovuodella. Sopimuskausi päättyy kuitenkin viimeistää 31.5.2024.

Sopimustoimittajiksi valittiin: Lalli Oy, Satakunnan Viikko; Sanoma Media Kustannus Oy, Porilaine; Sanoma Media Kustannus Oy, Satakunnan Kansa; Satakunnan Markkinointi ja mediakustannus Oy, Uusi Pori.

Hankinnassa ovat mukana: Porin kaupunki.

Kyseessä on ollut Porin kaupungihallituksen määrittämä yhteishankinta, jonka hankintapalvelut on kilpailuttanut ja josta hankintapäällikkö tehnyt aikaisemmin hankintapäätöksen.

Päätös

Päätetään, että optioajalla 11.9.2022 – 10.9.2023 sopimustoimittajana jatkavat Lalli Oy, Satakunnan Viikko; Sanoma Media Kustannus Oy, Porilaine; Sanoma Media Kustannus Oy, Satakunnan Kansa; Satakunnan Markkinointi ja mediakustannus Oy, Uusi Pori.

Allekirjoitus

Outi Karinharju, hankintapäällikkö, Hankintapalvelut, Talous ja -hallintoyksikkö

Organisaatiotieto

Talous- ja hallintoyksikkö