§ 14 Leipomotuotteiden hankinta optioajalla

Lataa 

PRIDno-2019-5046

Päätöspäivämäärä

28.10.2019

Päätöksen tekijä

Hankintapäällikkö

Päätöksen perustelut

Option käyttöönottoa on valmisteltu ruokapalvelujen edustajien kanssa. Käyttäjät ovat tyytyväisiä tuotteisiin ja toimituksiin.


Sopimustoimittaja on esittänyt sopimustuotteille 2,8 %:n hinnankorotusta 1.1.2020 alkaen. Hintojen muutosta he perustuvat raaka-aineiden, työvoiman-, logistiikan- ja varastoinnin (2,5 %) sekä muiden kustannusten (1,5 %) nousulla. Sopimuksen ehdot pysyvät ennallaan.


Esitetty kustannusten nousu sinällään on perusteltua ja korotusesitys sopimuksen ehtojen mukainen. Hankintayksikkö kuitenkin katsoi, että korotuksen suuruutta tulee vielä tarkistaa. Yhteisymmärryksessä toimittajan kanssa päädyttiin hyväksymään sopimushintoihin 2 % korotus 1.1.2020 alkaen.

Päätös

Päätetään, että sopimustoimittajana jatkaa toistaiseksi voimassa olevalla sopimuskaudella, kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla Porin Leipä Oy. Hyväksytään 2 %:n hinnankorotus 1.1.2020 alkaen.

Allekirjoitus

Outi Karinharju, hankintapäällikkö, Hankintapalvelut -toimintayksikkö

Organisaatiotieto

Talousyksikkö