§ 13 Paino- ja kopiontituotteet sekä kirjekuoret optioajalla 1.10.2019 - 31.8.2020  

Lataa 

PRIDno-2019-5032

Päätöspäivämäärä

25.10.2019

Päätöksen tekijä

Hankintapäällikkö

Päätöksen perustelut

Käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä tuotteisiin ja palveluun. Optioajasta on keskusteltu sopimustoimittajan kanssa kesäkuussa 2019. Pidetyssä yhteistyöpalaverissa sovittiin, että optiokautta jatketaan entisin hinnoin 31.8.2020 asti, koska palvelun tarve ja laajuus edellyttää uutta kilpailutusta.

Muut sopimuksen ehdot säilyvät ennallaan.

Uusi paino- ja kopiointituotteita sekä kirjekuoria koskeva kilpailutus otetaan hankintasuunnitelmaan vuodelle 2020 niin, että sopimus pyritään saamaan voimaan syyskuun alusta 2020.

Päätös

Päätetään, että paino- ja kopiointituotteiden sekä kirjekuorien toimittajana jatkaa optioajalla 1.10.2019 - 31.8.2020 Allone Print Oy.

Allekirjoitus

Outi Karinharju, hankintapäällikkö, Hankintapalvelut -toimintayksikkö

Organisaatiotieto

Talousyksikkö