§ 6 Sähkötarvikkeiden hankinta, sitoutuminen Sarastia Oy:n yhteishankintasopimuksen optioon 1.6.2020 alkaen.

Lataa 

PRIDno-2020-1414

Päätöspäivämäärä

12.5.2020

Päätöksen tekijä

Hankintapäällikkö

Päätöksen perustelut

Perusteluina sitoutumisesta Sarastia Oy:n kilpailuttamaan sähkötarvikkeiden sopimukseen ovat:
- yhteiskilpailutuksella saatavat hinta- ja prosessisäästöt
- tuotevalikoiman kattavuus ja hinnoittelun hallittavuus.

 

 

 

Päätös

Päätetään, että Porin kaupungin hankintapalvelut tekee sitoumuksen mukana olevien YTA- kuntien puolesta Sarastia Oy;n voimassa olevaan sähkötarvikkeiden sopimukseen ajalle 1.6.2020  - 30.4.2023.

Allekirjoitus

Outi Karinharju, hankintapäällikkö, Hankintapalvelut –toimintayksikkö

Organisaatiotieto

Talousyksikkö