§ 14 Siivousaineet ja -välineet

Lataa 

PRIDno-2020-2020

Päätöspäivämäärä

15.12.2020

Päätöksen tekijä

Hankintapäällikkö

Päätöksen perustelut

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset:
Hankintaan liittyy useita kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimuksia ja ne on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa tarjouspyynnössä (HAN25 Siivousaineet ja –välineet).

Kelpoisuustarkistuksen perusteella todettiin, että saatu tarjous täyttää tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit:

-    Hinta 70 p
Tarjouspyynnön mukaisesti ilmoitettu kokonaishinta

-    Toiminnalliset ominaisuudet 30 p, jakautuen seuraavasti:
Palvelukuvaus, max 15 pistettä
Palvelukuvauksesta arvioidaan yrityksen laadunhallintaa ja -varmistusta, palveluun 
sisältyvää käyttöopastusta ja koulutusta sekä tilauspalvelua täydentäviä palveluja, kuten lisä- ja jälkitoimituksia sekä noutomahdollisuutta ja noutovaraston valikoimaa. Kriteerejä arvioidaan tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset ylittäviltä osin.

Tuoteominaisuudet; max 15 pistettä
Arvioidaan näytemallien perusteella seuraavia ominaisuuksia: tuoksu, pakkaus, puhdistusteho, viskositeetti /annostus.

Tarjousten arviointi ja vertailu
Koska tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia oli vain yksi, ei varsinaista hintavertailua laadittu. Tarjoushinnat annettiin hinnoitteluliitteellä, jossa tuotteiden tilastollisilla arvioiduilla ostovolyymeilla painotettiin tuotteelle annettua yksikköhintaa, josta muodostui tarjouksen kokonaishinta.

Annetun tarjouksen kokonaishinta oli 713 080,72 €

Tarjouksen hintataso ja toiminnallisten ominaisuuksien selvittämiseksi pidettiin asiatuntijaryhmän kesken selonottoneuvottelu, jossa todettiin, että annettu tarjous on tavoitteiden mukainen.

 

Päätös

Päätetään sopimustoimittajaksi, edellä mainitulle sopimuskaudelle, valitaan Surmet Oy.

Allekirjoitus

Outi Karinharju, hankintapäällikkö, Hankintapalvelut, Talous- ja hallintoyksikkö

Organisaatiotieto

Talous- ja hallintoyksikkö