§ 3 Siivousaineiden ja -välineiden yhteishankintasopimus, hintamuutos 1.1.2022

Lataa 

PRIDno-2022-634

Päätöspäivämäärä

21.2.2022

Päätöksen tekijä

Hankintapäällikkö

Päätöksen peruste

Hintamuutosesityksen käsittely:
Hintamuutossesitys ei ole sopimuksen mukainen, mutta edellä esitetyt perustelut, kertovat tuoteryhmän poikkeuksellisesta ja arvaamattomasta raaka-aineiden markkinatilanteesta.

Hankintapalvelut on yhdessä Porin Palveluliikelaitoksen asiantuntijoiden kanssa tarkastellut hintamuutoksen perusteita ja siten todennut, että sopimustoimittaja Surmet Oy:n esittämä hintamuutosesitys on raaka-aineiden markkinatilanne huomioiden perusteltu ja hyväksyttävä. 

Sopimustoimittaja on myös ilmoittanut, että mikäli hinnat laskevat, niin hintojen aleneminen huomioidaan sopimustuotteiden hinnoissa. 

Päätös

Päätetään, että hyväksytään Surmet Oy:n esittämä perusteltu hintamuutosesitys.

Allekirjoitus

Outi Karinharju, hankintapäällikkö, Hankintapalvelut, Talous- ja hallintoyksikkö

Organisaatiotieto

Talous- ja hallintoyksikkö