§ 13 Sitoutuminen Sarastia Oy:n kirjallisuuden ja oppikirjojen hankintaan

Lataa 

PRIDno-2021-2906

Päätöspäivämäärä

24.6.2021

Päätöksen tekijä

Hankintapäällikkö

Päätöksen perustelut

Perusteluina sitoutumiselle Sarastia Oy:n kilpailuttamiin kirjallisuuden ja oppikirjojen hankintaan ovat:

  • yhteiskilpailutuksella saatavat volyymi ja prosessisäästöt
  • palveluvalikoima ja hinnoittelun hallittavuus
  • kattava tuotevalikoima
  • sopimuskauden aikainen neuvotteluvoima ja sopimushallinta
  • mahdollisuus osallistua hankinnan valmisteluun ja siten päästä vaikuttamaan kilpailutuksen ja tulevan sopimuksen sisältöön.

Päätös

Päätetään,​ että Porin kaupungin hankintapalvelut tekee sitoumuksen,​edellä mainitusti YTA-​kuntien sekä yhteistyötahojen puolesta, ​Sarastia Oy:n kirjallisuuden ja oppikirjojen kilpailutuksiin sekä niiden perusteella tehtäviin hankintasopimuksiin.

Allekirjoitus

Outi Karinharju, hankintapäällikkö, Konsernipalvelut / Talous- ja hallintoyksikkö

Organisaatiotieto

Talous- ja hallintoyksikkö