§ 4 Teknisen alan pientarvikkeet ja –kemikaalit sekä työkalut, sitoutuminen Sarastia Oy:n yhteishankintaan

Lataa 

PRIDno-2020-1410

Päätöspäivämäärä

4.5.2020

Päätöksen tekijä

Hankintapäällikkö

Päätöksen perustelut

Perustelut sitoutumiselle ovat saatavat hinta- ja prosessisäästöt sekä tuotevalikoiman ja –hinnoittelun hallittavuus.

Päätös

Päätetään, että Porin kaupungin hankintapalvelut tekee sitoumuksen mukana olevien em. YTA-kuntien puolesta Sarastia Oy:n teknisen alan pientarvikkeiden ja –kemikaalien sekä työkalujen puitejärjestelyyn ajalle 15.5.2020 – 8.7.2021 + kahden vuoden optiokausi.

Allekirjoitus

Outi Karinharju, hankintapäällikkö, Hankintapalvelut –toimintayksikkö

Organisaatiotieto

Talousyksikkö