§ 17 Tietosuoja-aineiston hävittäminen

Lataa 

PRIDno-2019-4331

Päätöspäivämäärä

18.12.2019

Päätöksen tekijä

Hankintapäällikkö

Päätöksen perustelut

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset:
Hankintaan liittyy useita kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimuksia, suuresta määrästä johtuen, ne on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa tarjousten kelpoisuustaulukossa (ve64 Tietosuoja-aineiston hävittäminen.pdf).

Kelpoisuustarkistuksen perusteella todettiin, että kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit:
Halvin hinta.

Tietosuoja-astioiden kuukausivuokrat ja tyhjennyskertojen hinnat (alv. 0%).

Tarjousten arviointi ja vertailu:
Vertailuhintana käytetään kuukausihintaa, joka lasketaan seuraavasti: (€/astia/kk x 150) + (€/astia/tyhjennys x 63).

Palvelun tuottajaksi valitaan hinnaltaan halvin tarjoaja.
Liitteenä tarjouspyyntö (HAN64 Tietosuoja-aineiston hävittäminen.pdf) ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko (ve64 Tietosuoja-aineiston hävittäminen.pdf).

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta.

Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätetään, edellä mainittujen kokonaistaloudellisten kriteerien perusteella, että tietosuoja-aineiston hävittämispalvelut ajalle 1.2.2020 – 31.1.2022 + 1 optiovuosi hankitaan Veikko Lehti Oy:ltä. 

Allekirjoitus

Outi Karinharju, hankintapäällikkö, Hankintapalvelut -toimintayksikkö

Organisaatiotieto

Talousyksikkö