§ 96 Digitaalisen Kuntapäättäjäpalvelun hankinta luottamushenkilökoulutukseen

Lataa 

PRIDno-2021-2782

Päätöspäivämäärä

10.6.2021

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen perustelut

Luottamushenkilökoulutuskokonaisuus on tarkoituksenmukaisinta hankkia toimijalta, joka tuntee hyvin kuntasektorin toiminnan ja omaa monipuolista valmennus-, koulutus- sekä kehittämisosaamista tarjoamiensa palveluiden alueella. Luottamushenkilökoulutukseen on saatu FCG:ltä Digikanavan Kuntapäättäjäpalvelusta tarjous, joka on ohessa liitteenä.

Henkilöstöjohtajan hankintavaltuudet ovat Konsernipalvelut-esikuntayksikön toimintasäännön § 23 mukaan enintään 50 000 €.

Päätös

Päätän, että FCG Finnish Consulting Group Oy:ltä hankitaan verkkopohjaisella oppimisalustalla toimiva Digitaalinen kuntapäättäjäpalvelu yhden vuoden sopimuskaudeksi 6/2021-5/2022 vuosilisensseinä hintaan 13090 €.

Allekirjoitus

Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja, Konsernipalvelut, HR-yksikkö

Organisaatiotieto

HR-yksikkö