§ 141 EPassipalvelujen hankinta henkilöstöetujen hallintaan

Lataa 

PRIDno-2021-2714

Päätöspäivämäärä

27.8.2021

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen perustelut

Henkilöstöetujen hallintaa koskeva palvelu on perusteltua hankkia EPassi Payments Oy:ltä. Heillä on asiakkainaan sekä yksityisen että julkisen sektorin työnantajia, joiden palveluksessa on noin 800.000 työntekijää. EPassi-maksuja 
vastaanottaa yli 24 000 palveluntarjoajaa ympäri Suomen ja määrä kasvaa sadoilla palveluntarjoajilla 
kuukausittain. Palvelumallissa kaupunki maksaa niiden käytöstä todellisen käytön mukaan, joten maksuhävikkiä ei ladattavasta rahasummasta muodostu.

Henkilöstöjohtajan hankintavaltuudet ovat Konsernipalvelut-esikuntayksikön toimintasäännön § 23 mukaan enintään 50 000 €.

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että hankitaan EPassi-palvelu henkilöstöetujen hallintaan EPassi Payments Oy:ltä 1.9.2021-31.12.2022.

Allekirjoitus

Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja, HR-yksikkö

Organisaatiotieto

HR-yksikkö