§ 73 HR-yksikön palvelussuhdepäällikön virkavalinta

Lataa 

PRIDno-2020-3061

Päätöspäivämäärä

19.5.2020

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen perustelut

Haastatteluun kutsuttiin kaksi työkokemukseltaan ja koulutukseltaan sopivinta hakijaa. Haastatteluissa arvioitiin hakijan motivaatiota, kiinnostuneisuutta avointa virkaa kohtaan sekä potentiaalia kehittyä tehtävässä valituksi tullessaan. Edellä mainituin perustein parhaimmat valmiudet koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelun perusteella palvelussuhdepäällikön virkaan katsottiin olevan Sini Setälällä.Hakemuksesta ilmenneiden koulutus- ja työkokemustietojen perusteella sekä suoritetun haastattelun persteella palvelusuhdepäällikön virkaan valitaan oikeustieteen maisteri, varatuomari Sini Setälä. Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Päätös

Hakemuksesta ilmenneiden koulutus- ja työkokemustietojen perusteella sekä suoritetun haastattelun perusteella palvelusuuhdepäällikön virkaan valitaan oikeustieteen maisteri, varatuomari Sini Setälä. Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. 

Allekirjoitus

Henkilöstöjohtaja Timo Jauhiainen

Organisaatiotieto

HR-yksikkö