§ 106 Keskitetyn henkilöstöhallinnon HR-johtoryhmän valmennuksen hankinta

Lataa 

PRIDno-2020-3642

Päätöspäivämäärä

1.9.2020

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen perustelut

Molemmat tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset:Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.Kokonaistaloudelliset valintakriteeritValinnan tärkeysjärjestys:
  1. Valmennussuunnitelman sisältö ja vastaavuus tavoitteisiin

  2. Kokemus johto- ja esimiestason sekä asiantuntijatason valmennuksesta

  3. Hinta

  4. Kokemus organisaation toiminnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ja muutosjohtamisesta

  5. Kokemus julkisen sektorin toiminnan kehittämisestä

  6. Referenssit.Vertailukriteerit ja arviointi on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa.Tarjousten arviointi ja vertailu:Tarjousten vertailussa kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi osoittautui kaksi nolla Oy:n tarjous. Liitteenä tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko.Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätän, että edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein keskitetyn henkilöstöhallinnon HR-johtoryhmän valmennus hankitaan kaksi nolla Oy:ltä.

Allekirjoitus

Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja, konsernihallinto/HR-yksikkö

Organisaatiotieto

HR-yksikkö