§ 64 Nimikkeen muuttaminen

Lataa 

PRIDno-2021-1100

Päätöspäivämäärä

19.4.2021

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen peruste

Konsernipalvelut -esikuntayksikön toimintasäännön pykälän 21 mukaan henkilöstöjohtaja päättää virkanimikkeen ja toimien nimikkeen sekä kelpoisuusehtojen muuttamisesta.

Päätös

Päätän, että ilmansuojeluinsinöörin virkanimike muutetaan nimikkeeksi mittausinsinööri 1.5.2021 lukien. Nimikemuutos ei vaikuta viran tehtäväkohtaisen palkan vaativuuden arviointiin.

Allekirjoitus

Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja, konsernipalvelut, HR-yksikkö

Organisaatiotieto

HR-yksikkö