§ 95 Ohjelmistorobotiikan koulutuskokonaisuuden hankinta

Lataa 

PRIDno-2021-2266

Päätöspäivämäärä

10.6.2021

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen peruste

Päätöksenteon peruste

Tarjoukset saatiin kahdelta tarjoajalta Most digital ja Staria kokonaisuuksiin 1 ja 2. Molemmat tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön mukaiset vaatimukset. Tarjousvertailu tehtiin siten, että osa-alue 1:ssä vertailtiin hintaa 12 kk ja osa-alue 2:ssa hintaa 10 koulutuskertaa. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Most Digital, joka valittiin toteuttamaan kokonaisuudet 1 ja 2 hintaan yhteensä 6250 €. Kokonaisuuden 3 toteuttamaan valittiin hintaan 4140 € Festum, joka ohjelmoi Porin kaupungin ohjelmistorobottia tällä hetkellä.

Jäljempänä Most digital kanssa käydyissä neuvotteluissa todettiin, että on hyvä tehdä vielä 30 minuutin videosta lyhyt ja ytimekäs noin 3 minuutin video, jolla saadaan houkuteltua henkilökunta kiinnostumaan ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksista. Tämän videon hinta on 250 €.

Henkilöstöjohtajan hanikintavaltuudet ovat Konsernipalvelut-esikuntayksikön toimintasäännön § 23 mukaan enintään 50 000 €.

 

Päätös

Päätän valita Most Digitalin toteuttamaan kokonaisuudet 1 ja 2 sekä kokonaisuuden 3 toteuttamaan Festum Software.

Allekirjoitus

Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja, Konsernipalvelut, HR-yksikkö 

Organisaatiotieto

Talous- ja hallintoyksikkö