§ 81 Oikeudellista avustajaa koskeva hankintapäätös

Lataa 

PRIDno-2021-2518

Päätöspäivämäärä

27.5.2021

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen perustelut

Konsernipalvelujen 23 §:n mukaan henkilöstöjohtajalla on hankintavaltuus enintään 50.000 euron hankintoihin.

 

Päätös

Päätän hankkia asianajopalvelut Roihu Oy:ltä rekrytointia koskevan riita-asian hoitamiseksi. Tuntitaksaksi on sovittu 250 euroa tunnilta + arvonlisävero. 

Allekirjoitus

Timo Jauhiainen, konsernipalvelut, HR-yksikkö

Organisaatiotieto

HR-yksikkö