§ 122 Sisäisen koulutusohjelman mukaisten koulutusten hankinta 2021

Lataa 

PRIDno-2021-3287

Päätöspäivämäärä

8.7.2021

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen peruste

Suomen kuntaliiton omistama FCG Oy tarjoaa monipuolisesti kunta-alan henkilöstökoulutuksia, jotka tänä vuonna ovat vastanneet hyvin myös Porissa ajankohtaisiksi todettuja koulutustarpeita. Edellä esitetyt rekrytointiprosessiin, muutoksen johtamiseen, palvelussuhdeasioiden hoitoon, henkilötietojen käsittelyyn sekä viranhaltijapäätösten laatimiseen liittyvät koulutukset on tarkoituksenmukaisinta hankkia kunta-alan toimintaa hyvin tuntevalta kouluttaja- ja asiantuntijataholta.

Henkilöstöjohtajan hankintavaltuudet ovat Konsernipalvelut-esikuntayksikön toimintasäännön § 23 mukaan enintään 50 000 €.

Päätös

Päätän, että kaupungin henkilöstökoulutusohjelman mukaiset edellä esitetyt koulutukset hankitaan FCG Oy:ltä.

Allekirjoitus

Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja, Konsernipalvelut, HR-yksikkö

Organisaatiotieto

HR-yksikkö