§ 23 Toimintaohje tartuntatautilain 48 a §:n soveltamiseksi

Lataa 

PRIDno-2022-476

Päätöspäivämäärä

26.1.2022

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen peruste

Konsernipalvelut -esikuntayksikön toimintasäännön 21 §:n mukaan henkilöstöjohtaja päättää henkilöstöä koskevien toimintaohjeiden hyväksymisestä.

Päätös

Hyväksyn liitteenä olevan toimintaohjeen tartuntatautilain 48 a §:n soveltamiseksi edelleen todeten, että tämä päätös pannaan täytäntöön heti päätöksen luonteesta johtuen. Palkanmaksu keskeytetään tartuntatautilain 48 a §:n 3 momentin nojalla kuitenkin aikaisintaan 1. helmikuuta 2022 lukien.

Allekirjoitus

Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja, konsernipalvelut, HR-yksikkö

Organisaatiotieto

HR-yksikkö