§ 84 Viran nimikkeen muutos

Lataa 

PRIDno-2021-1994

Päätöspäivämäärä

1.6.2021

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen peruste

Porin kaupungin hallintosäännön 41 §:n mukaan kaupunginhallitus tai toimintasäännössä määrätty päättää virkanimikkeen muuttamisesta ja kelpoisuusehtojen muuttamisesta.

Porin kaupungin konsernipalveluiden toimintasäännön 21 §:n henkilöstöjohtan erityisen toimivallan mukaan henkilöstöjohtaja päättää virkanimikkeen muuttamisesta. Pelastuslaitoksen toimintasäännön 8 §:n mukaan henkilöstöjohtaja päättää virkanimikkeen muutoksesta. 

Päätös

Päätän, että Satakunnan pelastuslaitoksen asemamestarin viran nimike (virkanumero 71903002) muutetaan hallintopäällikön viraksi.

Allekirjoitus

Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja, konsernipalvelut, HR-yksikkö

Organisaatiotieto

HR-yksikkö