§ 78 Viran nimikkeen muuttaminen

Lataa 

PRIDno-2022-1565

Päätöspäivämäärä

28.3.2022

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen peruste

Kuntalain 87 §:n 2 mom. mukaan tehtävää, ​jossa käytetään julkista valtaa,​ hoidetaan virkasuhteessa. 

Sivistystoimialan toimintasäännön pykälän 25 mukaan henkilöstöjohtaja päättää virkanimikkeen muutoksesta tai kelpoisuusehtojen muutoksesta. 

Päätös

Päätän,​että [peitetty] virkanimike muutetaan 1.8.2022 alkaen lukion lehtoriksi.

Allekirjoitus

Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja, konsernipalvelut, HR-yksikkö

Organisaatiotieto

HR-yksikkö