§ 98 Virkanimikkeen muuttaminen

Lataa 

PRIDno-2021-2345

Päätöspäivämäärä

11.6.2021

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen peruste

Sivistystoimialan toimintasäännön § 25 mukaan tehtäväkohtaisesta palkasta päättää henkilöstöjohtaja toimialajohtajaa kuultuaan. 

Konsernipalvelu -esikuntayksikön toimintasäännön § 21 mukaan henkilöstöjohtaja päättää virkanimikkeen ja toimien nimikkeen sekä kelpoisuusehtojen muuttamisesta. 

Päätös

Päätän, että lukion rehtori [peitetty] nimike muutetaan 1.8.2021 alkaen nimikeeksi suunnittelijarehtori.

Allekirjoitus

Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja, konsernipalvelut, HR-yksikkö

Organisaatiotieto

HR-yksikkö